„Artist Bank Itabashi“ представя културни артисти, които са свързани с Itabashi Ward като „регистрирани артисти“ на жителите на Itabashi City и са активни като индивидуалисти или групи като професионалисти, независимо от жанра на изкуството. Това е инструмент за подкрепа на творци, който е инсталиран с цел увеличаване на възможностите за дейности и възможности за жителите да влязат в контакт с изкуството и културата.
Не пропускайте тази възможност!
Художници, свързани с Itabashi Ward във вашия град
защо не ми се обадиш
  • Карта на културни обекти ▶
Художник
Търсене по жанр